Slide background

Familiemediation

Conflicten binnen de familie

Heeft u een conflict binnen uw familie? Komt u er samen met uw broers, zussen of met uw ouders niet uit?  Ziet en spreekt u leden van uw familie al jarenlang niet of nauwelijks? Mediation kan in zo’n geval een uitkomst zijn. Familiemediation is een specialisatie binnen de mediation die zich richt op het oplossen van conflicten in families.

Wat zijn de oorzaken van familieruzies?

Er zijn vele redenen waarom een familieconflict kan ontstaan:

  • Onenigheid over verdeling nalatenschap of erfenis
  • Zorg voor ouders/kinderen
  • Gang van zaken in het familiebedrijf
  • Verstoorde ouder-kind relatie
  • Oud zeer

Vaak zijn misverstanden, kwetsing of een gevoel van afwijzing, de oorzaak van een familieconflict. Jarenlang stapelt de ergernis zich op, totdat het escaleert. Het conflict lijkt nooit meer goed te komen: beide partijen zetten hun hakken in het zand en willen elkaar niet meer zien of spreken. Van niemand de oorspronkelijke intentie, maar het veroorzaakt wel veel verdriet. Ook voor de rest van de familie heeft dit gevolgen, want wie wordt wanneer uitgenodigd voor een verjaardag of familieweekend.

Hoe werkt familiemediation?

Bij familiemediation gaan partijen in de veilige omgeving van de mediation en onder begeleiding van de mediator met elkaar in gesprek. De mediator zorgt ervoor dat alle relevante belangen, emoties, en standpunten worden besproken en in kaart gebracht. Familie mediation zorgt ervoor dat de emoties tot bedaren komen en het wederzijds begrip en vertrouwen toeneemt. Vervolgens kan met respect gewerkt worden aan een mogelijke gezamenlijke oplossing.

Familiemediation richt zich vooral op de praktische kanten van het conflict en probeert hier ook een praktische oplossing voor te vinden. Omdat er ook ruimte is voor onderliggende emoties en wederzijds begrip, helpt familiemediation om de relatie tussen familieleden weer te herstellen.

Is een uitgebreidere begeleiding bij dieperliggende problemen gewenst, dan kunt u zich beter wenden tot een familietherapeut.

Wilt u eens vrijblijvend bespreken of familiemediation ook in uw geval inzetbaar is? 

Neem vrijblijvend contact op