Slide background

Overheidsmediation

Conflicten met de Overheid

De gemeente, waterschappen, provincie en rijksoverheid zijn overheidsorganen waar we allemaal mee te maken hebben. Deze overheidsorganen voeren veel taken uit op basis van de wet en procedure voorschriften. Indien de burger of ondernemer het niet eens is met de beslissingen van deze overheid kan de burger of ondernemer tegen sommige beslissingen in bezwaar of beroep.

Dit zijn vaak langdurige procedures waarin de juridische inhoud het belangrijkste is en de menselijke relaties worden vergeten. Overheidsmediation kan hiervoor een oplossing bieden. 

Voordelen van overheidsmediation:

  • Partijen gaan met elkaar in gesprek; er is direct contact tussen de burger/ondernemer en de overheid;
  • Alles kan worden besproken, zowel de emoties (bv. gevoel van machteloosheid, onzekerheid door verlies van inkomsten) als het probleem met de gevolgen en de juridische aspecten;
  • De inhoud kan tot in detail worden uitgelegd zodat de complexe situatie voor partijen begrijpelijk is;
  • Bij het vinden van een gezamenlijke oplossing kunnen alle aspecten worden meegenomen niet alleen de juridische;
  • Mediation is goedkoper en sneller dan het juridisch traject;
  • Mediation kan het aantal klachten en bezwaar- en beroepsprocedures verminderen;
  • Komt men er niet uit, kan altijd nog de gang naar de rechter worden gemaakt.

Steeds meer gemeenten zien de voordelen en kiezen voor mediation in plaats van een langslepend en duur juridisch traject. Zij werken vaak met interne mediators. Door de ogen van de burger kunnen deze mediators partijdig lijken. Een onafhankelijke mediator heeft deze partijdigheid niet.

Aliento Mediation, Petra Schmitz, biedt met haar achtergrond van 18 jaar werkervaring binnen gemeenten, bemiddeling aan tussen burger en overheid maar ook tussen afdelingen binnen de overheidsorganen en tussen overheidsorganen onderling. 

Ik ben gespecialiseerd in zaken die betrekking hebben op het gebied van ruimtelijke ordening, openbare ruimte en wijkgerichte zaken.

Bent u in contact met een overheidsorgaan en dreigt er een conflict te ontstaan of is deze al ontstaan, overweeg dan mediation. Of bent u ambtenaar en dreigt er een conflict te ontstaan die het proces kan stagneren? Wacht dan niet tot het escaleert en schakel Aliento-mediation in.

Wilt u eens vrijblijvend bespreken of overheidsmediation ook in uw geval inzetbaar is? 

Neem vrijblijvend contact op