Slide background

Aliento Mediation

Heeft u een conflict en komt u er niet uit? U denkt erover om een rechtelijke procedure op te starten maar u heeft geen zin in een juridisch gevecht? U wilt geen langdurig proces met hoge kosten? Dan kan Aliento-mediation een uitkomst bieden.

U gaat met uw conflictpartij onder deskundige begeleiding van Aliento-mediation in gesprek om actief op zoek te gaan naar een acceptabele oplossing voor u beiden. Aliento-mediation is onafhankelijk en onpartijdig en een bewaker van het mediation proces. Aliento-mediation zal u stimuleren en begeleiden bij het zoeken naar een gezamenlijke oplossing.

Aliento-mediation biedt online bemiddeling aan Nederlanders in binnen- en buitenland.

Petra Schmitz, mediator

petra moom2

Lid van NMV, de beroepsvereniging voor professionals in mediation lid van mfn, registermediation

Echtscheiding

mediation bij echtscheiding

Conflicten tussen partners

Conflicten tussen partners  monden regelmatig uit in een scheiding. Daarnaast brengt het vaak complicaties met zich mee, zoals de verkoop van een huis, verdelen van de inboedel en de zorg en omgang van de kinderen. Gaat u uit elkaar? Aliento-mediation zorgt voor afspraken die door u beide worden gedragen en die gericht zijn op de toekomst.

Lees meer...

Overheidsmediation

overheidsmediation; burger en overheid

Conflicten met de Overheid

De gemeente, waterschappen, provincie en rijksoverheid zijn overheidsorganen waar we allemaal mee te maken hebben. Deze overheidsorganen voeren veel taken uit op basis van de wet en procedure voorschriften. Indien de burger of ondernemer het niet eens is met de beslissingen van deze overheid kan de burger of ondernemer tegen sommige beslissingen in bezwaar of beroep.

Lees meer...

Familiemediation

familiemediation in Den Bosch

Conflicten binnen de familie

Heeft u een conflict binnen uw familie? Komt u er samen met uw broers, zussen of met uw ouders niet uit?  Ziet en spreekt u leden van uw familie al jarenlang niet of nauwelijks? Mediation kan in zo’n geval een uitkomst zijn. Familiemediation is een specialisatie binnen de mediation die zich richt op het oplossen van conflicten in families.

Lees meer...

Zakelijke conflicten

Conflictbemiddeling/arbeidsmediation

Conflictbemiddeling/arbeidsmediation

  • U heeft onenigheid met uw zakenpartner over het te voeren beleid of
  • er is geen vertrouwen meer in de leidinggevende en het team leidt daaronder of
  • u heeft zich ziek gemeld omdat de werkdruk te hoog is en de werkgever wil of kan daar niets aan veranderen of
  • er is sprake van een burn-out.

Lees meer...