Slide background

Wat zijn de kosten van Online Mediation?

Waar kunt u uit kiezen?

Aliento-mediation is transparant in de kosten. Hieronder vindt u verschillende pakketten waaruit u kunt kiezen. Deze pakketten hebben betrekking op een online scheiding voor partijen die woonachtig zijn in Nederland. De keuze voor een pakket is afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt.

U bent het helemaal met elkaar eens?

U bent het er samen helemaal over eens dat er een echtscheidingsverzoek moet worden ingediend. U heeft in redelijk en gelijkwaardig overleg overeenstemming bereikt over alle zaken van belang. De boedel is door u samen verdeeld of u heeft er alle vertrouwen in dat de verdeling in goed overleg plaats zal vinden. Er bestaat duidelijkheid over de toewijzing van huurrechten of verdeling van de gezamenlijke (echtelijke) woning en er zijn afspraken gemaakt over een eventuele alimentatie en pensioenverdeling. Het echtscheidings proces is u duidelijk en u heeft geen behoefte aan extra informatie en uitleg.

Indien tussen u beiden geen enkel verschil van mening bestaat over de wijze en gevolgen van uw echtscheiding, dan biedt de echtscheiding via het Basispakket de mogelijkheid om de echtscheidingsprocedure snel en voordelig te regelen. Er bestaan twee varianten:

 • Basispakket 1: u bent het helemaal met elkaar eens en heeft u geen minderjarige kinderen
 • Basispakket 2: u bent het helemaal met elkaar eens en heeft u wel minderjarige kinderen

Bij het Basispakket ontvangt u (een) vragenlijst(en) met een uitgebreide toelichting per onderwerp. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met Aliento-mediation. Na het invullen ontvangt u een op maat gemaakt echtscheidingsconvenant (bij Basispakketten 1 en 2) en ouderschapsplan (bij Basispakket 2). Elke overeenkomst wordt met u beiden gecheckt zodat u weet wat u ondertekent en samen overeenkomt maar wordt niet uitgebreid inhoudelijk met u besproken.

U bent het nog niet helemaal met elkaar eens?

U bent het samen nog niet 100% eens of u wilt graag meer informatie en uitleg. In dat geval is een echtscheiding via het Pluspakket de beste keuze voor u. Er bestaan twee varianten:

 • Pluspakket 1: u bent het nog niet 100% eens, u wilt nog iets meer informatie en uitleg en u heeft geen minderjarige kinderen.
 • Pluspakket 2: u bent het nog niet 100% eens, u wilt nog iets meer informatie en uitleg en u heeft wel minderjarige kinderen.

Bij het Pluspakket ontvangt u (een) vragenlijst(en) met een uitgebreide toelichting per onderwerp. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met Aliento-mediation. Na het invullen ontvangt u een op maat gemaakt echtscheidingsconvenant (bij Pluspakketten 1 en 2) en ouderschapsplan (bij Pluspakket 2). Elke overeenkomst wordt met u beiden inhoudelijk besproken. De onderwerpen waar u het nog niet 100% over eens bent, worden met u via email of videomeeting besproken onder begeleiding van de mediator. Hiervoor zijn 3 uren gereserveerd.

U wilt meer begeleiding?

U heeft behoefte aan meer begeleiding met de communicatie, het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. In dat geval is een echtscheiding via het Totaalpakket de beste keuze voor u.

 • Totaalpakket: u wilt meer begeleiding met de communicatie, het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan.

Dit pakket is vergelijkbaar met een traditionele mediation maar dan vinden de gesprekken via videomeeting plaats. Hiervoor zijn 6 uren gereserveerd. Die uren kunnen worden verdeeld over 3 of 4 gesprekken. In die gesprekken bespreekt u onder begeleiding van de mediator de onderwerpen waar u het nog niet over eens bent.

Deze onderwerpen komen in beeld nadat u de vragenlijsten heeft ingevuld. U kunt alvast in alle rust nadenken over hoe u erover denkt en de mediator krijgt zo een goed beeld waar de verschillen zitten. Na het invullen van de vragenlijsten ontvangt u een op maat gemaakt concept echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan (bij minderjarige kinderen), zodat u zelf ook kunt zien welke onderwerpen nog moeten worden besproken. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met Aliento-mediation. Deze concepten worden aangepast na de gezamenlijke gesprekken totdat u overeenstemming heeft bereikt.


Overzicht pakketten

 

Basispakket 1

 • U bent het 100% eens
 • Geen extra informatie en uitleg nodig
 • Geen minderjarige kinderen
 • Check documenten (max 1 uur)
 • Geen uitgebreide inhoudelijke bespreking of begeleiding nodig
 • Totaal € 810,-
 

Basispakket 2

 • U bent het 100% eens
 • Geen extra informatie en uitleg nodig
 • Wel minderjarige kinderen
 • Check documenten (max 1 uur)
 • Geen uitgebreide inhoudelijke bespreking of begeleiding nodig
 • Totaal € 940,-

Meest gekozen

Pluspakket 1

 • U bent het nog niet 100% eens
 • Wel extra informatie en uitleg
 • Geen minderjarige kinderen
 • Check documenten (max 1 uur)
 • Inhoudelijke bespreking en begeleiding (max 3 uur)
 • Totaal € 1.080,-

Meest gekozen

Pluspakket 2

 • U bent het nog niet 100% eens
 • Wel extra informatie en uitleg
 • Wel minderjarige kinderen
 • Check documenten (max 1 uur)
 • Inhoudelijke bespreking en begeleiding (max 3 uur)
 • Totaal € 1.210,-
 

Totaalpakket

 • Volledige begeleiding
 • Check documenten (max 1 uur)
 • Inhoudelijke bespreking en begeleiding (max 6 uur)
 • Totaal € 1.550,-

Wat is inbegrepen?

De hierboven genoemde pakketprijzen is de totale prijs die u betaalt, dus bij elk pakket is inbegrepen:

 • het honorarium van de mediator
 • het honorarium van de advocaat van € 223,85
 • de griffierechten van € 304,-

Echter. indien er meer uren nodig zijn dan het aantal inbegrepen in het pakket, dan betaalt u € 75,- per uur extra. Aliento-mediation stelt u altijd van tevoren op de hoogte van deze eventuele meer uren zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

U betaalt in twee termijnen. Het eerste termijn, de voorschot declaratie, bedraagt de kosten van de mediator. Deze betaalt u voordat u de vragenlijsten ontvangt. Het tweede termijn, bedraagt de kosten van de advocaat en de griffierechten. Deze betaalt u voordat alle documenten naar de advocaat worden verzonden.

Het kan zijn dat u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten. Informeer bij uw verzekeraar of deze mediation vergoedt en of u een vrije keuze van mediator heeft. Het kan ook zijn dat u in aanmerking komt voor een toevoeging (= subsidie van de overheid). De voorwaarden kunt u vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Bijkomende kosten bij een procedure bij de rechtbank zijn de legeskosten van de gemeente voor het opvragen van een kopie huwelijksakte en geboorteakte kinderen. Dit kost doorgaans rond de € 14,- per akte en deze bijkomende kosten zijn niet inbegrepen in de pakketprijzen.


Opdracht herroepen

U behoudt het recht om uw opdracht te herroepen. Indien u geen stukken toezendt, waardoor geen concepten aan u worden toegezonden, ontvangt u uw voorschot declaratie volledig terug. Indien u het eerste termijn heeft betaald en de benodigde stukken (of een deel daarvan) heeft toegezonden, worden de concepten/stukken zoals beloofd vrijwel direct opgemaakt. U ontvangt dan geen betaling retour. Als u heeft getekend en alle stukken zijn naar de advocaat verzonden, dan betekent dit dat u ook de tweede termijn heeft voldaan. Mocht de scheiding toch niet doorgaan, dan kan u, afhankelijk hoever de advocaat al werkzaamheden heeft verricht, een gedeelte van de tweede termijn retour ontvangen.