Mediation in Den Bosch en omgeving

Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Onder leiding van een onafhankelijke bemiddelaar (= de mediator), gaan conflictpartijen in een aantal gestructureerde gesprekken samen op zoek naar een oplossing voor hun probleem. De gesprekken zijn vertrouwelijk. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat wil zeggen dat verwacht wordt dat beide partijen samen aan een oplossing moeten willen werken. Alle afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd. Deze afspraken zijn bindend.

Mediation is toepasbaar op alle soorten conflicten. Zo wordt het vaak toegepast bij arbeidsconflicten en conflicten tussen buren. Het wordt steeds vaker toegepast bij onenigheid tussen leerlingen en hun ouders en de school. En als burgers conflicten hebben met de overheid. Het wordt het meest toegepast bij conflicten in een echtscheiding en/of over de zorg en omgang van de kinderen (zie echtscheiding) en tussen familieleden en bij erfrechtzaken.

Voorwaarde voor het slagen van mediation is dat partijen bereid zijn om met elkaar te overleggen en dat ze bereid zijn om naar een gezamenlijke oplossing toe te werken. Ze moeten elkaar iets te bieden hebben.

Waarom mediation? Waarom niet naar een advocaat?

Heeft u een conflict met een persoon of een organisatie waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u kiezen voor het inschakelen van een advocaat of voor mediation.

Een advocaat staat voor het behartigen van de belangen van zijn cliënt. U krijgt de best juridische ondersteuning maar dit krijgt ook de tegenpartij. Dit kan snel resulteren in verharding van de relatie en een juridische strijd over het behalen van zo groot mogelijk gelijk. Dit kan stressvol zijn.

Bij mediation wordt gezocht naar een gezamenlijke oplossing onder neutrale en professionele begeleiding ter voorkoming van verdere escalatie van het conflict.

  • Er wordt gekeken naar gezamenlijke belangen en opties voor een voor beide partijen acceptabele oplossing;
  • Bij mediation worden de emoties bespreekbaar gemaakt zodat deze bij het zoeken naar oplossingen en het maken van afspraken niet in de weg staan;
  • Met mediation is de kans op een win – win situatie het grootst;
  • De afspraken houden beter stand omdat gezamenlijk aan een oplossing wordt gewerkt en gekozen;
  • Mediation heeft in meer dan de helft van de gevallen een geheel of gedeeltelijk goede afloop;
  • Mediation kan tijd besparen. Mediation duurt gemiddeld 3 tot 5 sessies van twee uur met een gemiddelde doorlooptijd van 3 maanden;
  • Mediation is vaak aanzienlijk goedkoper dan een juridische procedure waarbij ten minste twee advocaten betrokken zijn. Je schakelt immers maar één mediator in en de kosten van de mediation kun je delen;
  • Mediation heeft een informeel karakter, geen gedoe met ingewikkelde procedures. Je zit gewoon bij elkaar aan tafel en komt al pratend tot een oplossing;

Wat doet een mediator?

De mediator is een specialist in het begeleiden van het communicatie- en onderhandelingsproces tijdens een mediation. De mediator is onafhankelijk. Belangrijk is dat beide partijen vertrouwen hebben in de mediator en in het proces. De mediator is neutraal, oordeelt niet, maar helpt om een gezamenlijke oplossing te vinden.

Wat is de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)?

Het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland) wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan deze kwaliteitseisen (bijvoorbeeld onafhankelijk en onpartijdig). MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie).
Het MfN-register is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. Zie voor meer informatie http://mfnregister.nl.
Aliento-mediation is geregistreerd bij het MfN-register en houdt zich aan het reglement van de MfN.

Hoe werkt een mediation?

Na een oriënterend en/of kennismakingsgesprek met de mediator gaan de partijen onder leiding van de mediator in gesprek. De mediation start met het tekenen van de mediationovereenkomst. Daarin staat onder andere de bereidwilligheid om zich te zullen inspannen om de kwestie door middel van mediation op te lossen. Ook worden de kosten en vertrouwelijkheid hierin opgenomen.
Daarna kunnen de partijen hun versie van het conflict vertellen. De mediator zal door het stellen van vragen, zorgen dat de kwestie goed wordt uitgediept. Maar ook dat de spanning vermindert, onnuttige informatie wordt vertaald naar nuttige en dat het perspectief wordt gericht op de toekomst. Vervolgens wordt gekeken naar elkaars behoeften (belangen). Waar gaat het nu echt om? Wat heeft men nodig om tot een oplossing te komen? Als dit duidelijk is, kunnen de partijen zoeken naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. De mediation wordt afgesloten met het tekenen van de “vaststellingsovereenkomst” waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Deze overeenkomst is bindend.
Afhankelijk van de onderwerpen kunnen de partijen zich laten adviseren door een juridisch en/of financieel deskundige.

Wat zijn de kosten van Aliento-mediation?

De kosten voor een echtscheiding hangen af van de situatie en wat u wenst. U kunt kiezen voor een vast tarief of voor het uurtarief van € 140,- tot € 160,- (exclusief 21% BTW). 

Alleen ouderschapsplan en berekening kinderalimentatie

Echtscheiding zonder minderjarige kinderen

Echtscheiding met minderjarige kinderen

2 besprekingen

2 besprekingen en tekenafspraak

3 besprekingen en tekenafspraak

Ouderschapsplan en berekening kinderalimentatie

Convenant en eventueel berekening partneralimentatie

Ouderschapsplan, Berekening kinderalimentatie, Convenant en eventueel berekening partneralimentatie

€ 750,- p.p. incl. BTW

€ 850,- p.p. incl. BTW

Zonder partneralimentatie 

€ 750,- p.p. incl. BTW

€ 1100,-p.p. incl. BTW

 

Een gesprek duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uur. Doorgaans zijn er 3 tot 5 gesprekken nodig om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Afhankelijk van het soort conflict kunnen meer of minder gesprekken nodig zijn.

Onder het honorarium van de mediator vallen activiteiten als het voeren van mediationgesprekken, het maken van gespreksverslagen, tussentijds overleg per mail of telefoon, alimentatieberekeningen en het opstellen van de vaststellingsovereenkomsten. Indien andere kosten gemaakt worden, zal de mediator dit van tevoren met partijen afstemmen.

Partijen delen doorgaans de kosten. Voordat daadwerkelijk met de mediation wordt gestart worden hierover afspraken gemaakt.
Indien andere kosten gemaakt worden, zal de mediator dit van tevoren met partijen afstemmen.

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, informeer dan bij uw verzekeraar of deze mediation vergoedt.

Bijdrage in de kosten van mediation

Misschien komt u in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van mediation door de overheid. Dit is afhankelijk van uw inkomen. Aliento-mediation kan dan voor u een toevoeging, dit is gesubsidieerde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand aanvragen. Voor informatie over de inkomensgrens kijkt u op de website van Raad voor Rechtsbijstand: Rechtsbijstand.nl.

Waar vindt de mediation plaats? 

De gesprekken vinden plaats op een door de cliënt gewenste locatie. Dit kan in uw eigen woning, op eigen kantoor of een meer neutrale locatie zijn. Aliento-mediation heeft de beschikking over kantoorruimte in Den Bosch aan de Reitscheweg 1-7 (dichtbij woonboulevard Den Bosch). Buiten Den Bosch wordt gebruik gemaakt van een ruimte aangeboden door flexibele kantooraanbieders.