Slide background

Woorden zijn de adem van de ziel
- Pythagoras

Ik heb nooit een conflict! Of toch wel?

Afgelopen woensdag 12 april stonden we met de MediatorKring voor het eerst op de Fenexpo business dagen in Gorinchem. Een goed verzorgde, gezellige business to business beurs. Wij stonden daar met ons product SMART mediation. Een middel voor het afhandelen van klachten voor middelkleine bedrijven die zelf geen klachtenafdeling of -systematiek kennen. Of voor bedrijven waarbij ondanks de klachtenprocedure de tegenpartij dreigt met de rechter. Tijdens de gesprekken viel mij op dat de ondernemers mij zeiden nooit conflicten te hebben. Toch, na wat doorpraten, bleek dat iedereen wel een keer een conflict heeft gehad met een medewerker, opdrachtgever, klant of leverancier.

Lees meer...

Wetsvoorstel Wet Bevordering Mediation in consultatie

Het wetsontwerp van de Wet bevordering mediation, vergezeld van een memorie van toelichting, is op 13 juli 2016 in consultatie gegaan. De openbare stukken zijn te raadplegen op http://www.internetconsultatie.nl/.

Het bestuur van Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is gevraagd een reactie te geven op deze voorstellen vóór 30 september aanstaande en zal een concept reactie opstellen. In augustus bespreekt het MfN-bestuur deze concept reactie met de MfN-registermediators.

Trends in de financiële gevolgen van een echtscheiding

Het CBS heeft maandag 20 februari 2017 het rapport 'Trends in de financiele gevolgen van een echtscheiding' gepubliceerd.

Beschreven wordt de inkomenspositie van (het gezin van) mannen en vrouwen na een scheiding en of die positie is veranderd tussen 2004 en 2014. Ook komt aan bod hoe het vermogen van mannen en vrouwen verandert bij een scheiding.

Lees meer...

Wettelijk beschermde titel voor mediators

Er komt een openbaar register voor mediators om het gebruik van mediation als methode van geschiloplossing te stimuleren. Mediators die staan ingeschreven, mogen de wettelijk beschermde titel ‘beëdigd mediator’ dragen. Voor registratie gelden straks uniforme eisen aan opleiding en ervaring. Deze mediators moeten een eed afleggen voor de rechtbank. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.

Lees meer