Slide background

Ouderschapsplan

Heeft u kinderen en gaat u scheiden dan verplicht de "Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding" u een ouderschapsplan op te stellen.  De verplichting tot het opstellen van een ouderschapsplan geldt ten eerste voor ouders die willen scheiden. Verder moet zo’n plan gemaakt worden door ouders die een geregistreerd partnerschap beëindigen, scheiden van tafel en bed of die gezamenlijk het gezag hebben over de kinderen en uit elkaar gaan.

Wat is het doel van een ouderschapsplan?

Het doel van het ouderschapsplan is dat ouders zich gezamenlijk verantwoordelijk (blijven) voelen voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen, voor, tijdens en na de scheiding. Door het maken van een ouderschapsplan moeten ouders al in een vroeg stadium van de echtscheiding stil staan bij de gevolgen voor hun kinderen. Zij worden gedwongen na te denken op welke wijze zij hun taak als ouders willen invullen in de periode na de echtscheiding. De mediator helpt de ouders hiermee. Door duidelijke afspraken over de kinderen te maken worden problemen en conflicten in de toekomst voorkomen.

Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

Ouders mogen zelf bepalen welke onderlinge afspraken ze in het ouderschapsplan opnemen.

De wet stelt wel enkele minimumeisen over de inhoud. Een ouderschapsplan moet in ieder geval afspraken over de volgende onderwerpen bevatten:

  • hoe ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen
  • hoe ouders de verplichting tot omgang met de kinderen regelen
  • hoe ouders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen met betrekking tot de kinderen
  • hoe ouders de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen verdelen (kinderalimentatie)

Het is daarnaast mogelijk om over allerlei andere onderwerpen afspraken te maken. Denk aan bepaalde regels (bedtijden, huiswerk), de hoogte van het zakgeld en behandeling van de kinderen bij ziekte.

De ervaring leert dat hoe duidelijker, gedetailleerder en concreter het ouderschapsplan is opgesteld, hoe minder misverstanden en conflicten er tussen ouders ontstaan. De ouders weten dan wat er van hen over en weer verwacht wordt. Dit geeft ook een gevoel van rust en veiligheid aan de kinderen.

Hoe moet een kind bij het ouderschapsplan betrokken worden?

De wet bepaalt dat kinderen door hun ouders betrokken moeten worden bij het opstellen van het ouderschapsplan en dat in het verzoekschrift tot echtscheiding vermeld moet worden op welke manier de ouders dit gedaan hebben.

De kinderen moeten bij het ouderschapsplan betrokken worden op een manier die bij hun leeftijd past. Met een kind van acht jaar wordt natuurlijk op een andere manier gesproken over het ouderschapsplan dan met een puber van vijftien jaar. Hoewel kinderen bij het ouderschapsplan betrokken moeten worden en hun mening telt, zijn het uiteindelijk de ouders die beslissen. Dit voorkomt dat een kind tussen beide ouders moet kiezen.

Indien nodig en/of gewenst vindt een gesprek met de kinderen over hun wensen en belangen plaats.  

Executoriale titel

Een executoriale titel is een origineel document waarmee een deurwaarder tot executie kan overgaan. Dit wordt verkregen door een notariële akte of een beschikking van de rechtbank. Vaak is het ouderschapsplan naast het echtscheidingsconvenant onderdeel van het verzoekschrift voor echtscheiding en dus onderdeel van de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank.  

Kort gezegd houdt deze executoriale titel in dit in dat de inhoud van het ouderschapsplan kan worden afgedwongen zonder dat opnieuw de gang naar de rechtbank hoeft te worden gemaakt. Wordt bijvoorbeeld niet of onvoldoende kinderalimentatie betaald, dan kan de ouder die recht heeft op deze alimentatie direct naar het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) of de deurwaarder stappen om de achterstallige kinderalimentatie te innen. Het LBIO werkt alleen met een beschikking van de rechtbank.