Slide background

Stappenplan Online Scheiden

Stap 1. Vul het intake formulier in

U vult beiden het intake formulier naar waarheid in. U vult hier basisinformatie in over persoonsgegevens, kinderen en andere belangrijke informatie.

Stap 2. Kennismaking

Indien gewenst volgt een vrijblijvende kennismaking van circa een half uur. 

Stap 3. Pakket keuze

U kiest het pakket dat bij uw situatie past zie kosten van de online mediation. Dit hangt af van uw juridische samenlevingsvorm (bv. getrouwd of samenwonend) of u veel of weinig begeleiding wilt, u minderjarige kinderen heeft en of u een alimentatieberekening wilt laten maken. 

Stap 4. Mediationovereenkomst en declaratie

U ontvangt een mediationovereenkomst en voorschotdeclaratie via email. Na ondertekening van de mediationovereenkomst en betaling van de voorschotdeclaratie kan de echtscheidingsmediation worden gestart. 

Stap 5. Invullen van de vragenlijsten

Na bovenstaande stap wordt aan u aanvullende vragenlijsten gestuurd. 1 vragenlijst voor het echtscheidingsconvenant en 1 vragenlijst voor het ouderschapsplan. Deze vult u zo uitgebreid mogelijk en naar waarheid in. In de vragenlijst vindt u een uitgebreide toelichting. Als u twijfelt kunt u met Aliento-mediation contact opnemen voor nadere toelichting.

Stap 6. Opstellen en checken van de concepten 

Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijsten worden de concepten van het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan opgesteld en naar u verzonden. Dit kan in de meeste gevallen binnen een week. Deze concepten worden met u gecheckt. Het is belangrijk dat u weet wat u afspreekt en waarvoor u tekent. Deze check is kort en bondig.

Als u voor de uitgebreide variant heeft gekozen wordt dit concept uitgebreid met u doorgenomen en besproken. 

Bent u er nog niet helemaal uit samen, dan worden deze onderwerpen via de email en/of videomeeting met elkaar besproken. 

Stap 7. Benodigde stukken voor de advocaat

Om het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank in te kunnen dienen, dient de advocaat te beschikken over een aantal stukken: 

  • een recent (maximaal 3 maanden oud) afschrift van de huwelijksakte. Deze akte kunt u opvragen in de gemeente waar u getrouwd bent; 
  • een recent (maximaal 3 maanden oud) afschrift van de geboorteakte van ieder minderjarig kind van jullie samen of van één van jullie. Dit afschrift kunt u aanvragen in de gemeente waar de kinderen geboren zijn;

Stap 8. Opvragen van advies

Binnen deze stap adviseren wij u om eventueel derden zoals een accountant of belastingexpert te consulteren en indien nodig het echtscheidingsconvenant te laten checken.

Stap 9. Ondertekening van de stukken en laatste declaratie

Zodra u akkoord bent, ondertekent u de documenten. U vraagt de benodigde uittreksels bij de gemeente op. U ontvangt de laatste declaratie en zodra deze is betaald en de advocaat alle documenten heeft ontvangen, zal zij contact met u opnemen over de vervolgprocedure bij de rechtbank. Bij kinderen boven de 12 jaar is een Kindverklaring noodzakelijk. 

Stap 10. Verzoekschrift wordt ingediend bij de rechtbank

De advocaat dient namens u beiden een verzoekschrift in bij de arrondissementsrechtbank te Almelo. Vanaf het moment van indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank duurt het circa één tot twee weken voordat de rechtbank Almelo de echtscheidingsbeschikking afgeeft. Omdat het gaat om een gezamenlijk verzoek en er overeenstemming bestaat ten aanzien van de gevolgen, behoeft er geen mondelinge behandeling plaats te vinden.

Stap 11. U gaat akkoord met de beschikking van de rechtbank

U ontvangt van de advocaat ter ondertekening een akte van berusting. Door ondertekening van deze akte geeft u aan dat u geen beroep tegen de beschikking gaat indienen. Hierdoor hoeft de beroepstermijn van drie maanden niet te worden afgewacht.

Stap 12. Inschrijving echtscheiding bij gemeente

De beschikking van de rechtbank met de akte van berusting worden ingediend bij de burgerlijke stand van de plaats waar u bent getrouwd. Het duurt, afhankelijk van de gemeente, 1-2 weken tot de inschrijving van de echtscheiding in het huwelijksregister rond is. Uiteraard ontvangt u beiden een afschrift van de inschrijving.